XXII AUKCJA PRAC

W dniu 27 marca odbyła się kolejna edycja Aukcji Prac wykonanych przez Podopiecznych naszej Placówki, którą poprowadzili pani Ewa Rachfalik i pan Stanisław Bukowiec.

Przybyłych gości powitał kierownik WTz pan Edward Firek.
Przed rozpoczęciem licytacji spotkanie uświetnił występ uczennic z II liceum Ogólnokształcącego.

Na chwile obecną kwota z wylicytowanych prac i wolnej sprzedaży
wynosi blisko
40 tys. zł. 

              

W spotkaniu udział wzięli:

Ludwik Węgrzyn Starosta Bocheński, Radni Powiatu – Stanisław Bukowiec i Krzysztof Kołodziejczyk, Stefan Kolawiński Burmistrz Miasta Bochnia, Dyrektor wydziału Promocji Urzędu Miasta Tomasz Ryncarz, Eugeniusz Konieczny- Radny Miasta Bochnia, Asystentka Posłanki Józefy Szczurek Żelazko – Elżbieta Adamska, Elzbieta Paczyńska- Dyrektor Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Bochni, Kierownik działu Marketingu Stalprodukt S.A Katarzyna Górska reprezentująca Dyrektora Stalprodukt S. A. Piotra Janeczko, Ryszard Maćkowski Firma RYSTAL, Zbigniew Rojek - Prezes Zarządu Kopalni Soli w Bochni, Piotr Waśniowski – Firma ASTAT, Małgorzata Siwy- Stowarzyszenie ROTA, Dr Mieczysław Damski, Jerzy Wojnar- Dyrektor Staropolskiej Szkoły Wyższej oddział w Bochni, Małgorzata Limanowska reprezentująca Firmę Ubezpieczeniową Multi Agent Jacka Tyrkę, Anna Jarosz- Firma BOHLE, Agnieszka Kalinka reprezentująca Centrum Finansowe Mariusza Śleziaka, Tomasz Gądek – Galeria RONDO, Marian Włosiński – Firma JURO, Maciej Słoma Dyrektor WERNER KENKEL oddział Bochnia, Andrzej Zając Powiatowy Urząd Pracy, Tadeusz Stachak Komendant Powiatowy Policji w Bochni, Robert Dudek Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bochni, Krzysztof Zgraja- Dyrektor Marketingu Contimax reprezentujący Dyrektora Contimax Andrzeja Cieślika, Anna Kocot Maciuszek – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Bochni, Halina Mucha Dyrektor Civitas Christiana oddział Bochnia, Izydor Puścizna- Prezes Małopolskiego Związku Osób Niepełnosprawnych, Dorota Rzepka- Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Bochni, Agnieszka Skoczek reprezentująca Prowincjonalną Oficynę Wydawniczą- Ziemię Bocheńską, Sławomir Jabłoński – Artysta Malarz, Małgorzata Zając – Świetlica Moszczenica, Barbara Hałas – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bochni wraz z podopiecznymi, Teresa Jaszczyńska- Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Bochni, Filip Tomala, a także rodzice i podopieczni WTZ Proszówki, przyjaciele i sympatycy placówki.

Najaktywniejsi aukcjonariusze:

Pan Piotr Waśniowski Firma ASTAT

5.800 zł.

 

Pan Maciej Słoma Firma WERNER KENKEL

3.600 zł.

 

Firma CONTIMAX

3.400 zł.

 

 STALPRODUKT S. A

3.100 zł.

 

Pan Krzysztof Kołodziejczyk

Restauracja PANORAMA

 2.700zł.

 

Pan Ryszard Maćkowski Firma RYSTAL

 2.600 zł.

 

Pan Tomasz Gądek Galeria RONDO

 1.800 zł.

 

Pani Krystyna Klęsk

 1.500 zł.

 

Pan Zbigniew Rojek – Kopalnia Soli

 1.500 zł.

 

Pan dr Mieczysław Damski

1.300 zł.

 

Urząd Miasta Bochnia

1.200 zł.

 

Stowarzyszenie ROTA

 800 zł.

 

Starosta Powiatu Bocheńskiego

 Ludwik Węgrzyn

700 zł.

 

Najdrożej zlicytowane prace:

Bazylika w Bochni – pastel z dedykacja od Prezydenta RP Lecha Wałęsy za 2.500zł.
Jej nabywcą został pan Piotr Waśniowski firma ASTAT

Dawna Ulica Biała- pastel za 2.500zł. właścicielem została firma CONTIMAX.

Zamek w Nowym Wiśniczu- pastel za 1.800zł. nabyła pani Katarzyna Górska

Kierownik działu Marketingu
STALPRODUKT S.A
.

XIX wieczne Wnętrze Dworu Artusa
w Gdańsku - akwarela
z podpisem Prezydenta RP Lecha Wałęsy
za 1.600zł.
nabywcą został pan Maciej Słoma
 WERNER KENKEL

Rynek w Bochni- akryl za 1.600zł.
nabywcą został pan Ryszard Maćkowski
firma RYSTAL

Fragment Zamku w Nowym Wiśniczu- pastel
za 1.600zł.
Nabywcą został pan Maciej Słoma
 WERNER KENKEL

Św. Kinga wg obrazu z Bazyliki w Bochni- pastel, z dedykacją Bp. Leszka Leszkiewicza
za 1.500zł.,
którą nabył pan Zbigniew Rojek
KOPALNIA SOLI BOCHNIA

Fragment Gdańska według grafiki z 1617r.
z dedykacją od Prezydenta RP Lecha Wałęsy 
za 1.500zł.
pracę nabyła pani Krystyna Klęsk

Dziedziniec Muzeum w Bochni – pastel
za 1.300zł.
 nabył pan Piotr Waśniowski firma ASTAT

Łapczyca- Stary Kościół – pastel za 1.300zł. nabyła pani Katarzyna Górska
Kierownik działu Marketingu
STALPRODUKT S.A
.

Planty w Bochni- pastel za 1.000zł.
jej nabywcą został pan Tomasz Gądek
 Galeria RONDO

Budynek Starostwa Powiatowego w Bochni- pastel za 1.000zł. nabył pan Ryszard Maćkowski firma RYSTAL

Koryznówka- pastel za 1.000zł.
nabył pan Krzysztof Kołodziejczyk RESTAURACJA PANORAMA
w Starym Wiśniczu

Za kwotę 800zł. 
Burmistrz Miasta Bochnia pan

Stefan Kolawiński
nabył obraz przedstawiający
Bazylikę w Bochni od strony południowo- wschodniej (pastel)

Za kwotę 800zł. pan Tomasz Gądek
 GALERIA RONDO
nabył prace przedstawiającą
Dawny Kraków widok przez Bramę Floriańską

Za kwotę 700zł.
Starosta Bocheński Ludwik Węgrzyn wylicytował obraz z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na kasztance.
(techniki różne)

Pozostałe prace:

Za kwotę 500 zł.
 swoich nabywców znalazły następujące prace:

Ceramiczna tarcza przedstawiającą fragment Wiśnicza (p. Krzysztof Kołodziejczyk)

Widok na miasto – haft półkrzyżykowy (CONTIMAX)

Egzotyczna tancerka – haft półkrzyżykowy
(p. Kołodziejczyk Krzysztof)

Leśny Strumyk – haft półkrzyżykowy
 (p. Krzysztof Kołodziejczyk)

 

za kwotę 400zł.  

ceramiczna tarcza przedstawiająca
Rynek w Bochni  opatrzona wizytówką z dedykacją od Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego,
prace nabył dr Mieczysław Damski

Kompozycja Kwiatowa – haft półkrzyżykowy (p. Agnieszka Skoczek Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, Ziemia Bocheńska)

Warszawa nocny widok na Zamek Królewski- pastel z podpisem od Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego prace nabył Maciej Słoma WERNER KENKEL)

Kościół Św. Pawła w Bochni- tusz
(Anna Jarosz- firma BOHLE)

Sanktuarium w Łagiewnikach – pastel z dedykacja od ks. Ryszarda Podstołowicza, proboszcza parafii św. Mikołaja w Bochni Prace nabył pan Krzysztof Zgraja reprezentujący firmę CONTIMAX.

Ikona Jezusa- haft ( państwo Ćwik)

Maki- haft półkrzyżykowy
(p. dr Mieczysław Damski)

Jan Paweł II – pastel, praca opatrzona dedykacją od Ks. Ryszarda Podstołowicza proboszcza parafi sw. mikołaja w Bochni
nabył ją: pan Jacek Tyrka
Agencja Ubezpieczeniowa Multi Agent)

Św. Mikołaj wg. witrażu z Bazyliki w Bochni – pastel  z dedykacja od ks. bp. Leszka Leszkiewicza jej właścicielem został
Burmistrz Miasta Bochnia Stefan Kolawiński

 

Za kwotę 350zł.

Zimowy Pejzaż – haft półkrzyżykowy
(p. Andrzej Zając Powiatowy Urząd Pracy )

 

Za kwotę 300zł.

Bukiet z makami- haft półkrzyżykowy
(p. Piotr Waśniowski)

Kwiaty polne – haft półkrzyżykowy
(p. Małgorzata Siwy Stowarzyszenie ROTA)

Kapliczka na Murowance wg. przedwojennej fotografii

Ostatnia Wieczerza – pastel –
(p. Robert Dudek zastępca Komendanta Policji )

Róże w koszu – haft półkrzyżykowy –
(p. dr Mieczysław Damski)

Róża- haft półkrzyżykowy z dedykacją od Prezydenta RP Lecha Wałęsy jej nabywcą został pan Rafał Ogiński

 

Za kwotę 200zł.

Latarnia na skalistym wybrzeżu- haft półkrzyżykowy (p. Krzysztof Kołodziejczyk)

Rodzina święta – haft półkrzyżykowy
p. Agnieszka Skoczek

Brzozy nad rzeką. – haft półkrzyżykowy 
p.  dr Mieczysław Damski

Róże- haft półkrzyżykowy  (Centrum Ubezpieczeniowe Mariusz Śleziak)

za kwotę 150 zł. pan Filip Tomala został nabywcą ceramicznego jajka z widokiem na Bochnię, z wizytówką opatrzona dedykacją od Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Oprócz prac wystawionych na licytację, dużym uznaniem cieszyły się pozostałe prace i również one znalazły swoich nowych właścicieli.

 

Wolna sprzedaż prac:

 Państwo Dorota Janda i Sławomir Pach około 900

Państwo Helena i Józef Mikulscy 600

Państwo Maria i Czesław Harwat  600

Pani Sabina Cygan 320

Pan Bogdan Celiński CENTROSTAL 300

Pani Stanisława Zabrzańska 245

 

Środki uzyskane podczas tegorocznej aukcji przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych
z rehabilitacją społeczną podopiecznych placówki oraz zakup potrzebnych sprzętów do dalszej rewalidacji.

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które włączyły się w tegoroczną aukcję i wsparły działalność artystyczną naszej młodzieży niepełnosprawnej.

 Dzięki Państwa obecności i serdeczności podopieczni naszej placówki zyskali pewność, że ich codzienna praca ma sens i otrzymali dużą dozę pozytywnej motywacji do dalszej pracy rewalidacyjnej.

Podziękowanie kierujemy również do osób, które bezinteresownie zaangażowały się w przygotowanie
i promocje wydarzenia.

 

W dalszym ciągu trwa wolna sprzedaż pozostałych prac oraz podliczane są wpłaty darczyńców.

DZIĘKUJEMY!!!